Home AERO 2014 AERO 2014 – Garmin – Interview with Simone Bonardi (Italian Language)

AERO 2014 – Garmin – Interview with Simone Bonardi (Italian Language)

Garmin at AERO 2014 present new G3X Touch.